0

Košarica

REKLAMACIJE

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas pozovite nas telefonom na broj 055/490-400, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu kiarasky.nails.bih@gmail.com i opišete kakav problem imate.

Ako ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 065 531 103, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu kiarasky.nails.bih@gmail.com i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorićemo na izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko nismo u mogućnosti da procjenimo opravdanost reklamacije, potražićemo stručno mišljenje o opravdanosti zahtjeva od nadležnog instituta u Bosni i Hercegovini. Troškove vještačenja snosimo mi. Na osnovu rješenja nadležnog instituta izvršićemo dalje korake. Ovo rješenje dostavlja se kupcu u elektronskoj formi.

Troškove vrćanja artikla snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.